Junior- och senior U23

Stockholms utvecklingsmiljö intar ett helhetsperspektiv där målet är att alla unga orienterare, från breddungdom till seniorelit, ska finna en gemensam plats att utvecklas som löpare utifrån sin nivå.
Med rubriken U23 vill vi rikta fokus på en satsning mot juniorer och yngre seniorer. Det finns dock ingen övre gräns vid 23 år utan alla seniorer som vill utvecklas utifrån sin nivå oavsett elitsatsning eller inte är inbegripna i denna del av Utvecklingsmiljö Stockholm.