Markutbildningar

Svenska Orienteringsförbundet utvecklar för närvarande utbildningar i markfrågor. Än så länge är det introduktionsnivån som är tillgänglig under namnet "Orienteraren - gäst i naturen". StOF har också en gammal utbildning upplagd i två delar som vänder sig till träningsarrangörer. Där ska del 1 ersättas av "Gäst i naturen" medan del 2 fortfarande är mycket gångbar för träningsarrangörer.
Orienteraren - gäst i naturen
SOFTs webinarium som utgör introduktion i markfrågor. Den finns på SOFTs utbildningsportal och första gången man besöker portalen skaffar man sig inloggningsuppgifter.

Markutbildning för träningsarrangörer
Del 1 ersätts av ovanstående medan del 2 är fullt gångbar. Finns som undersida här på hemsidan