Tävlingsprogram

Stockholms tävlingsprogram är stort och innehållsrikt. Under denna flik finns information kopplat till tävlingsplanering med mera.
Onsdag 15 mars träffades 11 arrangörsklubbar som kallats till ett möte för att diskutera om StOF:s förslag till tävlingsprogram uppfyller de "krav" och önskemål som orienteringssporten ställer. Nedan presenterade program fastställdes med passusen att det kan ske smärre förändringar beroende på hur SOFT:s aviserade ändringar av datum för SM-tävlingarna hösten 2024 faller ut.

Klubbarna uppmanas att i Eventor lägga upp sina arrangemang enligt planen och meddela StOF när detta är gjort. Ska göras omgående (nu i juni).