Styrelse, kommittéer & funktionärer

STYRELSEN

M

Ordförande

Monica Hatlen

Putte

Ledamot

Lennart Hävrén

Göran Hellgren

Ledamot

Göran Hellgren

Martina Sundberg

Ledamot

Martina Sundberg

096A9801

Ledamot

Karin Gillberg

Jocke

Ledamot

Joakim Skärlén

Jonas

Ledamot

Jonas Holmgren

Adress: Vretenvägen 4, 171 54 Solna
telefon: 08-6274050
e-post: orientering@sdfstockholm.se
Bankgiro: 5411-8575
Plusgiro: 729400-2
Organisationsnummer: 802006-1118
RF-nr: SDF15-28