Markfrågor

Här finns information kopplat till mark och vilt. Markfrågorna hanteras av Markkommittén och StOF-kansliet. Extra aktuellt just nu är StOF:s markkonferens på teams som genomförs söndag eftermiddag 26 november.

Markkommittén

Lennart Hävrén, Tullinge SK - Kommittéordförande
Anders Winell, IFK Tumba SOK - Klubbstöd, sakkunnig fåglar mm
Eidar Lindgren, OK Ravinen - Miljöbalken mm
David Eiderbrandt, Skogsluffarna - Skogsfrågor
Michael Sundqvist, Tullinge SK - Jaktfrågor
Lars Gerhardsson, Attunda OK - utbildning
Lars Forsberg, StOF-kansliet - tävlingsplanering