Arrangörsutbildningar

Just nu pågår den traditionella banläggarkursen som StOF och Upplands OF genomför årligen. Två webbträffar är genomförda, återstår ytterligare en webbträff den 8 januari och slutligen weekendträffen på Biskops-Arnö 26-27 januari. 5 februari genomförs 2024 års banläggarträff. Samling från 17.30, start 18.00. Anmälan kan göras via Eventor, klubbaktiviteter.

Tävlingsledare

Tävlingsledarträff 2024 genomförs 29 januari.
Anmälan görs via Eventor, klubbaktiviteter.
Presentationsmaterial läggas upp här inom kort.

Presentation från mötet

Banläggare

Banläggarkursen är avslutad i och med helgträffen 26-27 januari 2024. Ny kurs beräknas starta hösten 2024.

Banläggarträffen 2024 genomförs 5 februari. Anmälan görs via Eventor, klubbaktiviteter. Samling från 17.30, start 18.00.
Presentationsmaterial läggs upp här inom kort.

Tävlingsledarträffen 2024