Svensk Orientering logotyp
21.10.2020

Dags att ta tag i kartregistreringen

Orientering
Kartor och mark är de två viktigaste förutsättningarna för vår sport. Registerhållningen och godkännandeprocessen av kartor har varit bristfällig i Stockholm, varför StOF:s årsmöte i mars 2020 beslutade om ett nytag.

Ska orienteringssporten kunna bedrivas och utvecklas är det ytterst viktigt att det finns aktuella och bra kartor samt att dessa går att använda för tävlingsverksamhet och träning. Att kartorna är ritade enligt gällande normer är en förutsättning för att kartan ska bli godkänd att använda vid tävlingar. Att samråd och överenskommelser med markägare och andra intressenter är genoförda och fullföljs är en annan förutsättning för att få en karta godkänd och att klubben ska få så kallad karträtt/kartägande. Det är kartägarens ansvar att se till att det går att använda kartorna för vår veksamhet och att kartorna och överenskommelserna "vårdas".

Omregistrering och/eller nyregistrering av kartområden ska vara klar innan 1 januari 2021 enligt beslut på årsmötet i mars 2020.

Här finns mer om hur registreringen och godkännandeprocessen ska gå till

Gammalt regiser med kartor i Stockholm

RELATERADE NYHETER

Solnedgång
Sommarläger i sommarvärme
orienterare
Första tredjedelen i elitprisligan avklarad
Stora Tuna damsegrare vid 10mila 2024
Lyckat 10mila genomfört!
Fler nyheter