Svensk Orientering logotyp
20.03.2020

Förtydligande angående orienteringsarrangemang i Stockholm per den 19 mars

Orientering
StOF:s styrelse ger härmed följande förtydliganden avseende orienteringsverksamhet under rådande omständigheter. Situationen kan komma att ändras och nytt ställningstagande kan komma. Håll er uppdaterade.

Delta inte i aktiviteter i klubben eller i tävlingar om du känner dig sjuk eller på annat vis kan sprida smitta! 

Situationen i Sverige gällande spridningen av coronavirus ändras dag för dag och timme för timme. Folkhälsomyndigheten och regeringens beslut från 11 mars, att möten eller sammankomster med fler än 500 personer är förbjudna, står fortfarande fast.

Svenska Orienteringsförbundets beslut från 12 mars, att inga orienteringsarrangemang bör samla fler än ca 300 deltagare och begränsas till boende i egna distriktet och distriktets klubbar, gäller fortsatt. 

Det finns ännu inga beslut eller förslag från vare sig Folkhälsomyndigheten, Regeringen, Riksidrottsförbundet eller SOFT att all idrottsverksamhet ska stoppas eller ställas in. Signalerna är att vi ska försöka leva så normalt som möjligt inom de ramar och rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten. 

Onsdagen den 16 mars beslutade Folkhälsomyndigheten att uppmana personer 70 år och äldre att undvika folksamlingar. Det har visat sig att även vältränade över 70 år kan få svåra komplikationer när man blir smittad av coronavirus. Då många av deltagarna vid våra arrangemang tillhör gruppen äldre, föranleder Folkhälsomyndighetens uppmaning att Stockholms Orienteringsförbund nu tar ett nytt ställningstagande och lämnar nedanstående uttalande och rekommendationer till klubbar och orienteringsarrangörer i Stockholm. 

  • Klubbar bör om möjligt genomföra planerad tränings och tävlingsverksamhet för ungdomar, juniorer och seniorer. Folkhälsomyndighetens beslut och råd för att minimera spridning av smitta ska följas. Storleken på aktiviteter och arrangemang bör enligt SOFT:s beslut inte överstiga ca 300 deltagare. Tävlingar i Stockholm är öppna endast för boende inom distriktet. Se Eventor för beslut för respektive tävling. 
  • De nattävlingar som är inplanerade under mars, Sumpnatta, Grymnatta och Tiomilarepet kan genomföras med lite anpassning då antalet, åtminstone historiskt, inte nått upp till 300 deltagare. StOF:s rekommendationer angående dusch, servering mm enligt nedan bör följas. 
  • Två arrangemang på samma dag, med samma arena och tävlingsområde är inte tillåtet. 
  • Veteranklasser ska undvikas på vårens tävlingar. Arrangörer föreslås i stället inbjuda aktiva i åldern 35-69 till Öppna klasser med föranmälan enligt SOFT:s regler. 
  • Resterande del av Luffarligans vårsäsong ställs in. 
  • Vid arrangemang/tävlingar ska ungdomar prioriteras. Principen ”Först till kvarn” bör undvikas när det gäller ungdomar. Låt ungdomar anmäla sig först och öppna sedan upp för ytterligare anmälningar till junior, senior och Öppna klasser i mån av plats. För de tävlingar som nu är under anmälan bör förnyad information gå ut för respektive tävling med syfte att öppna upp för ungdomar. Om antalet anmälda överstiger rekommenderat antal, plockas stryks klasser ”uppifrån”. 
  • Serien Ungdomspriserna (UP) ställs in under våren. 
  • Ungdomsseriens kretstävlingar genomförs om inget nytt tillstöter. 
  • StOF rekommenderar att arrangörer inte erbjuder dusch eller servering vid arrangemang. Generellt gäller att arrangör ska vidta åtgärder så att folksamlingar undviks i största möjliga utsträckning, gäller även vid startplatser, utstämpling etc. Resultat presenteras via Internet, livebevakning. 
  • StOF vill uppmuntra till fler aktiviteter av typen Veckans bana, Naturpass, Hitta Ut. Dessa aktiviteter kan vara ett bra alternativ till tävlingar. StOF:s eget Hittaut prioriteras nu. 

I och med att det blir ett mindre tävlingsutbud under mars/april, vill vi uppmana klubbarna att försöka få till stånd andra typer av arrangemang och koordinering av träningsorienteringar där klubbar hänger ut snitslar/kontroller, som andra klubbar kan använda. En koordinering mellan klubbarna i söderort respektive norrort bör eftersträvas så att vi håller resandet nere. StOF-kansliet medverkar gärna i detta arbete. 

/Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund

Regeringens information

Folkhälsomyndighetens information

Riksidrottsförbundets information

Svenska Orienteringsförbundets information

RELATERADE NYHETER

Möte hos Idrottsnämnden
StOF på möte med Stockholms Stads Idrottsnämnd
Solnedgång
Sommarläger i sommarvärme
orienterare
Första tredjedelen i elitprisligan avklarad
Fler nyheter