12.12.2023

Svinpest och Sprint…? StOF och SOFT:s Markkonferens den 26 november

Orientering
En rubrik för StOF och SOFT:s Markkonferens, den tredje i ordningen sedan starten våren 2022, som innehåller både ordet Svinpest och Sprint får kanske någon att höja på ett ögonbryn. Ambitionen med konferensen i november var dock att dels sprida information och kunskap kring bakgrund och konsekvenser av höstens Svinpestutbrott i Bergslagen, dels att borra lite djupare kring frågor som rör våra Sprintarrangemang.

Under rubriken – Var ska vi tävla och träna 2030 – har Stockholms OF och Svenska Orienterings-förbundet sedan 2022 bjudit in till två mötestillfällen som med Naturvårdsverkets vägledning för arrangemang i naturen (2022). Målgruppen har utgjorts av stockholmsklubbarna, inte minst de med ansvar för exempelvis jakt- och markfrågor angränsande distrikt samt Tiomilaföreningen, 25manna-föreningen. Genom det positiva gensvaret från de närvarande, har målgruppen vidgats till att även omfatta representanter för alla distrikt. Konferenserna har genomförts med värdefullt stöd av Skogssportens Gynnare.

Markkonferensen ska ses som en uppföljning av de erfarenheter och slutsatser som inhämtats och dragits efter att under knappt två år tillämpat den nya vägledningen. Dels som en möjlighet att sprida information och erfarenheter, inte minst genom fördjupa oss i några av de utmaningar och möjligheter som är kopplade till sprintdisciplinen men även till inomhusorientering.

På programmet för konferensen (vilken genomfördes på Teams) stod bland annat en redovisning från Joacim Ingelsson/SOFT kring det pågående arbete med att ta fram ett utbildningspaket rörande olika markfrågor. Det digitala utbildningspaketet - Arrangemang i naturen - förväntas vara klart nu under december.

Joacim avlöstes av Thomas Henriksson från Norbergs OK som gav en bra bild av hur klubben hanterat konsekvenser av höstens utbrott av svinpest. Thomas viktigaste slutsats var att även om de omfattande avspärrningarna och begränsningarna har varit en utmaning, går det alltid att finna olika lösningar för fortsatt tränande och tävlande – inte minst genom ett omfattande samarbete med grannklubbarna. Björn Nyqvist från arrangörerna bakom Stockholm City Cup beskrev i sin tur erfarenheter från tävlingens snart 25-åriga historia. Björns slutsats var att kraven på en sprintarrangör under senare år har ökat – en sprint i stadsmiljö berör såväl markägare, bostadsrättsföreningar, polisen och liknande aktörer och tillståndsgivare. Avslutningsvis beskrev David Hector från Stockholms Inomhusorienterare hur man inom man inom föreningen jobbar med olika såväl mark- som lokalägare. Föga förvånande ställs en arrangör av ett inomhusarrangemang inför samma utmaningar som för sportens övriga discipliner. Det gäller att vara ute i god tid, genom samverkan och samråd bygga relationer, med andra ord att leva upp till andemeningen i Naturvårdsverkets vägledning för arrangemang i naturen.

Gensvaret från de närvarande i etern var stort och planeringen inför nästa markkonferens är redan igång. Förhoppningen är att nästa tillfälle kan genomföras under kommande vår.

/Lasse Gerhardsson

Presentationer från Markkonferensen

RELATERADE NYHETER

Solnedgång
Sommarläger i sommarvärme
orienterare
Första tredjedelen i elitprisligan avklarad
Stora Tuna damsegrare vid 10mila 2024
Lyckat 10mila genomfört!
Fler nyheter