17.03.2023

"Tävlingsverksamheten i framtiden". Rapport från planeringsträffen 15 mars

Orientering
Det har gått mer än 20 år sedan StOF:s klubbar angav den riktning som vi idag har för distriktets tävlingsverksamhet. Gäller den idag eller behöver vi tänka nytt för att möta framtidens behov? Här redovisas vad mötet diskuterade.

StOF Tävlingsplaneringsmöte 15 mars

 I StOF-kansliets vardag återfinns såväl stora som små utmaningar. En av de mer komplexa nötterna att knäcka är att inför varje ny säsong, varje nytt tävlingsår, lyckas skapa ett tävlingsprogram med syftet att ge distriktets orienterare ett spännande, omväxlande och utmanande utbud. 

Vid det årliga  StOF-konventet i november brukar StOF presentera ett förslag till tävlingsprogram för säsongen om 2 år. I höstas var det inte möjligt att presentera något program för 2024, då det var allt för många osäkra parametrar i SOFT:s basprogram. I stället enades man på konventet att StOF skulle avvakta mer info från SOFT och att i stället kalla till en träff senare i vinter för att ihop med intresserade klubbledare ta fram ett program.  Den 15 mars var betänketiden slut och ett 10-tal arrangörsföreningarna samlades för att under StOF-kansliets ledning knyta ihop säcken. Även våra granndistrikt var inbjudna, men kunde inte närvara. Dock stödjer de StOF:s arbete och de har varit involverade och delgett StOF sina planer.

 Inför ett tävlingsår finns det många intressen som ska omhändertas och många inflytelser att beakta. Även om vi i Stockholm ser oss som världens största orienteringsdistrikt betyder det inte att det av och till bedrivs andra orienteringsaktiviteter som även vi måste ta hänsyn till. Sedan några år finns en väl fungerande samverkan med granndistrikten kring tävlingsplaneringen. Men den största utmaningen ligger i att finna en bra balans med det internationella programmet såväl som med SOFT:s basprogram. 25manna ligger fast cementerad på sin helg i början på oktober. Tiomila däremot är som bekant numera ett arrangemang som rör sig runt i riket men som 2024 återkommer till distriktet.

StOF:s ambition är att varje helg under de årstider vi kan bedriva större tävlingsverksamhet, kunna erbjuda en distriktstävling eller en nationell tävling. Samtidigt vill förbundet driva på för att få till fler stafetter i vår region (här har det under åren skett en minskning), fler nattävlingar men vi vill även bevaka att långdistansen inte faller i glömska hos arrangörer och löpare. Inte minst arrangörsperspektivet är här viktigt – distriktets tävlingsprogram ska även attrahera våra föreningar att åta sig arrangörskapet genom att omhänderta bra datum och tävlingsområden för Ungdomsserien, Mareld Stockholm By Night, U23-träningar, Ungdomsläger etc.

 Planeringen av tävlingsåret 2024 får nog betraktas som mer utmanande jämfört med ett normalår. Till att börja med ligger påskhelgen nästa år redan i slutet på mars och påsklovet ligger efter påsk, d v s i första veckan i april. Redan här väcks funderingar kring hur långt våren har kommit och hur snö- och vädret kan komma att påverka såväl val av tävlingsområde som arena – om tjälen har gått ur backen eller ej kan få en stor påverkan på val av trafiklösning osv.

 Som bekant återkommer äntligen Tiomila till sin hemmahamn och med ett tävlingsdatum satt till 4-5 maj skapas det fina förutsättningar för att under veckan före tävlingen erbjuda flera spännande tävlingar och olika former av träningspaket i ”Tiomilaliknande terräng”. Arbetsnamnet för veckan är ”Tiomilaveckan” och inleds med landslagsuttagningar och publiktävlingar i Sprint, följt av en dubbelhelg med en medel- och en långdistans. Därefter står ett Knockout-SM på tur, en långdistans den 1 maj samt ett rikt utbud av träningspaket. Kan bli en spännande vecka!

 Under augusti är det idag trångt i det internationella programmet. Finland och Åbo står som värd för Veteran-VM, efter en helg med SM i ultralångdistans för såväl hugad elit som veteraner följer ett EM i Ungern och näst sista helgen i samma månad avgörs USM i Sprint- och Långdistans samt Lång-SM. För oss i distriktet gäller det att här tänka till extra för att erbjuda de vill tävla på hemmaplan och som inte deltar i mästerskapscirkusen, bästa möjliga förutsättningar för fina sommartävlingar.

 Och hur gick det då på mötet? Blir det några tävlingar i distriktet under 2024? Jo, vi har nu ett nära nog färdigt program för nästa år. Det återstår lite finputsning i form av datumjusteringar, några föreningsbyten med mera. Det färdiga tävlingsprogrammet för 2024 kommer att presenteras på StOF:s hemsida i mitten på april. Vid mötet diskuterades även ett antal spörsmål som är kopplade till vårt tävlande, exempelvis frågan om servicenivåer vid våra tävlingar, hållbarhet och likvärdighet, hur vi ska undvika att bränna ut våra arrangörskrafter och hur vi kan arrangera smartare – hög kvalitét men till en lägre arbetsinsats. En presentation från mötet finns att beskåda på StOF:s hemsida.

 /Lasse Gerhardsson


RELATERADE NYHETER

Möte hos Idrottsnämnden
StOF på möte med Stockholms Stads Idrottsnämnd
Solnedgång
Sommarläger i sommarvärme
orienterare
Första tredjedelen i elitprisligan avklarad
Fler nyheter