Ledare/tränare

På denna sida finner du en översikt över samtliga utbildningar som Svenska Orienteringsförbundet rekommenderar för ledare i tränarrollen. Det är både utbildningar som riktar sig specifikt till orienteringstränare och utbildningar för tränare som externa aktörer anordnar. Varmt välkommen att ta del av utbudet!

Svenska Orienteringsförbundet har som målsättning att det ska finnas en heltäckande modell för utbildning av tränare som verkar i olika typer av utvecklingsmiljöer så som förening, skola och landslag eller annan form av elitutvecklingsmiljö. Det pågår ett arbete med att göra om tränarutbildningar för att stärka ledarskapet på föreningsnivå samt i förlängningen även nationell nivå.

Målsättningen är att erbjuda ett tränarutbildningsprogrammet i fyra nivåer. En introduktionsnivå, en grundnivå, en fortsättnings-/fördjupningsnivå och en nivå för högre utbildning (akademisk utbildning). Från grundnivån finns olika inriktningar uppdelat på tre målgrupper: barn upp till och med 12 år, ungdomar 13-16 år respektive juniorer och seniorer.

Nivåer för tränarutbildningar - översiktsbild

Introduktionsnivån lämpar sig för den som aldrig varit ledare inom orientering. Introduktionsutbildning för orienteringstränare är en sedan 2020 ny utbildning. Den arrangeras av distrikten med av SOFT framtaget innehåll och av SOFT licensierade utbildare. Den först delen i utbildningen utgörs av RF-SISU:s Introduktionsutbildning för tränare och de efterföljande delarna är inriktade på att lära ut orientering på grön till gul nivå. För utbildningstillfällen vänd dig till ditt distrikt. Notera att alla distrikt har inte licensierade utbildare ännu. 

Grundutbildningsnivån inleds med RF-SISU:s Grundutbildning för tränare. Den utbildningsdelen är idrottsövergripande och har fokus på ledaruppdraget utifrån ett antal olika perspektiv som alla oavsett målgrupp bör känna till och kunna arbeta utifrån. Det är tillåtet att börja på grundutbildningsnivån utan att ha gått introduktionsutbildningen.
Den som gått Grundutbildning för tränare är behörig att ta sig an valfria inriktningar i vårt idrottsspecifika utbildningsutbud på grundnivå. Inriktningarna är uppdelade på målgrupperna: barn upp till och med 12 år, ungdomar 13-16 år respektive juniorer och seniorer en ungdomstränarmodul och två junior- och seniortränarmoduler. Tills dess att barn- och ungdomstränarutbildningarna omarbetats så är vår starka rekommendation att gå Grundutbildning för tränare, men det är inte ett krav för att få delta i de idrottsspecifika barn- eller ungdomstränarutbildningarna.

Efter grundutbildning följer fortsättningsutbildningsnivån eller fördjupning inom ett specifikt område. För att få gå RF-SISU:s Fortsättningsutbildning för tränare måste du ha gått RF-SISU:s Grundutbildning för tränare. De idrottsspecifika fördjupningarna på fortsättningsnivån kan komma att ha vissa förkunskapskrav från grundnivån men förkunskapen kanske inte är relaterat till fullföljd utbildning för en specifik målgrupp, det kan istället rör en specifik del i utbildningen som man tagit del av/hunnit göra. (Baserat på moduler när utbildningarna strukturerats med vissa digitala delmoment i utbildningsportalen.)

Utöver tränarutbildningarna finns en bredd- och motionsutbildning som är en konceptutbildning. Den vänder sig till dig som vill skapa och/eller utveckla verksamhet för bredd- och motionsorientering.

Av erfarenhet vet vi att det är en fördel om flera tränare från en och samma föreningen utbildningar sig samtidigt. Det gör det lättare att utveckla verksamheten och implementera de nyvunna kunskaperna.