Junior- och seniortränarutbildning

Den här utbildningen är för dig är eller vill bli tränare/ledare för juniorer och seniorer. Utbildningen är uppdelad på tre obligatoriska delar. Den första delen utgörs av SISU Idrottutbildarnas Grundutbildning för tränare (GUT). De andra två delarna är orienteringsspecifika och uppdelade på två moduler. Modul A är inriktat på de delar som i utvecklingsplanen benämns Springa fort och Frisk+. Modul B är inriktad på de delar som benämns Hitta rätt och Tänka rätt.

Utbildningen genomförs i ett varierat lärande med egen inläsning (grundläggande teori) och en utbildningshelg/modul där kursdeltagarna möts. Under utbildningshelgerna fokuserar vi på praktiska exempel, där den grundläggande teorin kommer till användning och det ges tid till reflektion, diskussion samt erfarenhetsutbyte.

Syftet med utbildningen:
› Utveckla ledare som kan möta och utveckla orienterande juniorer och seniorer utifrån ett hållbart perspektiv som möjliggör livslångt idrottande.

Utbildningens ska ge kursdeltagaren:
› En bra grund att stå på för att kunna utveckla juniorer och seniorer utifrån ett holistiskt perspektiv.
› Tillfälle att möta andra tränare och utbyta erfarenheter i att juniorer och seniorer.

Specifika mål för modulen inriktad på Springa fort och Frisk + (Modul A)
› Ge grundläggande kunskap om fysisk kravprofil för orienterare och konkreta exempel på hur en kan utveckla individens fysik.
› Ge grundläggande kunskap om det som gör att den aktiva kan hålla sig hel och frisk samt konkreta exempel på hur tränaren kan arbeta med individens förståelse och agerande relaterat till detta utifrån ett hållbart och långsiktigt perspektiv.

Specifika mål för modulen inriktad på Hitta rätt och Tänka rätt (Modul B)
› Ge grundläggande kunskap om utvecklingsplanens inlärningsmodell för orienteringsteknisk utveckling och verktyg för inlärning av orienteringsteknik på svart nivå.
› Ge grundläggande kunskap om moderna idrottspsykologiska teorier och verktyg för att utveckla, medvetenhet om och inlärning av, önskvärda beteenden vid utövande av orientering.