Skogsflickorna

Skogsflickorna är en kamratförening där orienterande damer träffas över klubbgränserna för olika trivselaktiviteter. Skogsflickornas klubb anordnar, precis som Skogskarlarna, ett Höstblot och Vårblot då nya medlemmar efter noggrann prövning väljs in i klubben.