DM klasser och regler

REGLER
  • DM-medaljer i guld delas ut i samtliga klasser. I ungdoms- junior- och seniorklasser delas även silver och brons ut.
  • För att tävlingen skall gälla som DM (Guld) krävs minst 2 startande och de får vara från samma klubb. Samma gäller för stafett (minst 2 lag). 
  • Vid Ultralång-DM skall det även finnas en ungdomstävling samtidigt.
  • På Stafett-DM i HD21 ska mellansträckan vara c:a 30% kortare men med samma svårighetsgrad som övriga sträckor.
  • I klasser med två sträckor får första sträckan löpas i 2-mannapatrull. Tid tas på förste löpare till växel.
  • DM-medaljer beställs, betalas och graveras gemensamt genom GOF's försorg.


ANMÄLNINGSAVGIFTER 2024-

DM o NATIONELLA DISTRIKTSTÄVLINGAR
Ungdom 80-95 kr högst 75 kr
Vuxen 140-180 kr högst 145 kr
Elit 200-240 kr -


DM-KLASSER och BANLÄNGDER reviderade 2023
Nedan angivna banlängder är riktvärden för distriktets normalterräng.

DM LÅNGDISTANS

Klass Längd Klass Längd
H80 3,0 D80 2,7 
H75 3,5 D75 3,0
H70 4,4 D70 3,3
H65 4,8 D65 3,6
H60 5,2 D60 3,8
H55 5,4 D55 4,0
H50 5,8 D50 4,4
H45 6,2 D45 4,8
H40 7,0 D40 5,2
H35 7,5 D35 5,6
H21 10,0 D21 7,0
H20 7,0 D20 5,8
H18 6,5 D18 5,5
H16 5,5 D16 5,0
H14 4,0 D14 4,0
H12 3,0 D12 3,0
H10 2,5 D10 2,5


DM MEDELDISTANS 

Klass Längd Klass Längd
H80 2,2 D80 2,1
H75 2,4 D75  2,2
H70 2,6 D70 2,4
H65 2,8 D65 2,5
H60 3,0 D60 2,6
H55 3,2 D55 2,7
H50 3,4 D50 2,8
H45 3,6 D45 3,0
H40 3,8 D40 3,2
H35 4,8 D35 3,6
H21 5,5 D21 4,0
H20 4,2 D20 3,6
H18 3,8 D18 3,5
H16 3,5 D16 3,5
H14 3,0 D14 3,0
H12 2,5 D12 2,5
H10 2,0 D10 2,0


DM STAFETT

Klass Längd    
HD35+ 2,5-4,0 3 str se info>>  (pdf)
H21   *   3 str Klass Längd
H16 3,5  2 str ** D21   *   3 str
H12 2,0  2 str ** D16 3,0  2 str **
HD10 2,0  2 str ** D12   2,0  2 str **

*  Från 2024: Arrangören beslutar banlängder.
**Patrull löpning tillåten på sträcka 1.

DM ULTRALÅNG

Klass Längd Klass Längd
H70 7,7    
H65 8,4 D65 6,3
H60 9,1    
H55 9,5 D55 7,0
H50 10,2    
H45 10,9 D45 8,4
H40 12,3    
H35 13,1 D35 9,8
H21 17,5 D21 12,3
H20 12,3 D20 10,2
H16 5,5* D16 5,0*
H14 4,0* D14 4,0*
H12 3,0* D12 3,0*
H10 2,5* D10 2,5*

* Ungdomsklasser långdistans, ej DM-status

DM NATT

Klass Längd Klass Längd
H80 2,4 D75  2,4
H70 3,5    
H65 3,8 D65 2,9
H60 4,2    
H55 4,3 D55 3,2
H50 4,6    
H45 5,0 D45 3,8
H40 5,6    
H35 6,0 D35 4,5
H21 8,0 D21 5,6
H20 5,6 D20 4,6
H16 4,4 D16 4,0
H14 3,2 D14 3,2
H12 2,4 D12 2,4


DM SPRINT

Klass      Segrartid Klass      Segrartid
H80 12-15 min D80 12-15 min
H70 12-15 min D70 12-15 min
H60 12-15 min D60 12-15 min
H50 12-15 min D50 12-15 min
H40 12-15 min D40 12-15 min
H21 12-15 min D21 12-15 min
H16 12 min D16 12 min
H14 12 min D14 12 min 
H12 12 min D12 12 min
H10 12 min D10 12 minVersion maj-24