Stadgar

Detta är en ny version av våra stadgar. De har blivit uppdaterade för att följa RF:s riktlinjer. På årsmötet den 11 mars 2024 kommer de om inget oförutsett inträffar att antas och bli den version som gäller för vårt förbund.

STADGAR