Hyr SportIdent av GOF

Via GOF kan din förening hyra SportIdent-enheter, utrustning för onlinekontroller mm.

Utrustningen förvaltas av Erik Sisell. Ni bokar genom att ringa eller maila honom.

Adress:
Åsvägen 2
818 33 Valbo

Telefon: 073-1514014
E-post: erik.sisell@lm.seerik.sisell@gmail.com
Avräkningsnota>> (pdf)


Rutiner vid bokning, hämtning och återlämnande:

1. Boka i god tid hos Erik. Vi lånar även ut till andra distrikt, så ta inte för givet att de är lediga.

2. Ni hämtar och lämnar utrustningen hos Erik.  

3. Inventera alltid hur många enheter mm ni fått.

4. Inventera innan ni lämnar tillbaka.

5. Fyll i avräkningsnotan, ange den utrustning ni använt och summera. Ta kopia på notan och lämna tillsammans med utrustningen.
Faktura skickas sen till er klubb.

MATERIALFÖRTECKNING

100 Sportidentkontroller. Förpackade i "portföljer" med inventeringspärm.
8  Masterenheter (kontroll med sladd)
28  SI-Pinnar (SI-card 5, 8)
1  Termisk printer

2 Samlingsboxar för onlinekontroll
4 DL-1000 kabelrulle för onlinekontroll
1 Mes för utrullning DL-1000
1 Linjestång för upphängning DL-1000
7 Förlängningskabel seriell (1,8 - 3 m)

Programmering av enheterna görs via SI-config som finns att hämta på Sportidents hemsida.

Manual för onlinekontroller (via kabel)


Version dec-22