Centrum OK skippar bilen

Allt började för femton år sedan när fyra unga stockholmsorienterare ville skapa något eget - en motvikt till de familjeorienterade klubbarna som ofta åkte bil överallt. De ville inte ha någon klubbstuga och bestämde sig för att alla deras träningar och tävlingar skulle vara möjliga att nå med kollektivtrafik.


– Ja, nu har vi själva fått barn och Centrum OK har nog närmat sig de andra klubbarna på många plan, men jag skulle vilja säga att de andra klubbarna har närmat sig oss också. Vi bildades som en ideologisk klubb som gav avtryck. Innan vi fanns förutsatte de andra klubbarna ofta att folk åkte bil, men bara genom att vi pratade om kollektivtrafik gjorde att de fick upp ögonen för att det faktiskt gick att klara sig utan, berättar Mattias Henriksson, Resegeneral i Centrum OK. 

Idag har flera medlemmar bil, men miljöprofilen håller i sig. De åker med kollektivtrafik när det går, och åker så många som möjligt i bilarna när det inte går. Mattias informerar om vilka kollektiva möjligheter det finns att ta sig till tävlingar – inte bara för de egna tävlingarna, utan även till andra klubbars tävlingar. Tiomila i Skellefteå var en given tågdestination och även när de rest till länder som Schweiz och Italien har många åkt tåg. 

– Orientering är en hållbar sport i sig, men det finns en stor miljöbelastning i transporterna, säger Mattias. Det handlar mycket om nudging – att prata och informera om den belastningen och vad vi kan göra åt den - lägga banor så att man kan ta sig dit kollektivt, och att kommunicera buss- och tågtider i tävlingsinformationen till exempel. 


Fotograf på huvudbilden: Oskar Karlin.