Hittahem

Sedan 2018 har Hittaut fått hundratusentals personer att hitta till orienteringen och upptäcka nya platser runt om i landet. Nu är det dags att vidga vyerna ännu mer och få fler orienteringsföreningar att hitta till nya sprintorienteringsarenor. Det gör vi med hjälp av Hittahem.
Hittahem är ett koncept med sprintorientering nya och erfarna orienterare möts och tränar tillsammans i bostadsområden. I parker och på öppna ytor där föreningsidrotten behöver stärkas, väcks intresse hos framtida orienterare och föreningar får nya perspektiv på inkludering. Det öppna formatet gör att nya och etablerade orienterare i bostadsområden får en naturlig anledning att orientera tillsammans, oavsett ambitionsnivå. Vi hoppas att det bidrar till fysiskt och psykiskt välmående för fler och att vi blir fler som värnar om naturen och allemansrätten. Med hjälp av karta och kompass får fler uppleva sitt närområde genom orientering.  

Hittahem på ett kick


• Öppen sprintorientering i bostadsnära miljöer i parker 
• Kontinuerliga träningar på samma plats och samma tid 
• Sprintbanor som passar nybörjare och erfarna orienterare 
• Nya deltagare och erfarna orienterare tränar tillsammans 
• Träningen är ca 60–90 min 
• Fri drop-in ingen föranmälan 
• Alla åldrar är välkomna 
• Deltagande på egna villkor 
• Huvudmålet med Hittahem är att det skall vara roligt!

Föreningar som arrangerar Hittahem erbjuds: 


Stöd att etablera och planera Hittahem av projektledare från SOFT.
Nätverksträffar med inkluderingssatsningen – inspiration och erfarenhetsutbyte med andra föreningar.
• Att få kontakt med lokala samarbetspartners.
Information om hur föreningen kan söka pengar för att rita nya kartor.
Ta kontakt med lokal RF-SISU, kommunen, stiftelser och lokala aktörer. 

Nedladdningsbara material till Hittahem

Handboken:
En guide till Hittahem

Kartteckenaffischer: 
Arabiska
Engelska
Somaliska 
Svenska

Broschyr "Orientering på hemmaplan": 
Arabiska
Engelska
Svenska
Somaliska

Hittahems ledord

Nära - är centralt för Hittahem då träningen planeras nära i bostadsområden i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Att Hittahem-träningarna sker
nära områden gör att trösklarna sänks för att vara med på orientering.

Tryggt - kan betyda många olika saker kopplat till träning och orientering,
trygghet i detta sammanhang utgår från nya deltagare inom orientering. Genom att välkomna nya deltagare och skapa trygg- och inkluderande
träning skapas ett positivt första intryck av orienteringen som idrott
samt föreningslivet.

Synligt - inom Hittahem handlar både om att skapa trygghet för nya deltagare att känna sig bekväma att ta sig ut på sin första orienteringsbana och för orientering att göra sig synlig för fler nya målgrupper. Orienteringen är generellt sätt en idrott som bedrivs ute i skogen, med Hittahem blir det ett sätt för att visa att orientering är lika mycket orientering i sprintmiljöer.

Tillgängligt - Hittahem-orientering är en perfekt aktivitet för att göra orientering tillgängligt för fler. Med träningen i socioekonomiskt utsatta bostadsområden möjliggör aktiviteten för att nå ut till nya målgrupper för orienteringen.

2022_Personalporträtt_Cecilia Östman

Projektledare inkludering

Cecilia Östman

0738682396