Jämställdhet och likabehandling

Alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter att utöva sin idrott, värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt från barn- och ungdomsverksamhet till bredd och motion och elit. Det är en demokratifråga och låter självklart, men varken samhället i stort eller idrottsrörelsen är helt jämställd i praktiken.


Vi vet att jämställdhet främjar utveckling och hälsa för både organisationer och individer; det gynnar demokrati, rättvisa, effektivitet och utveckling att premiera kvinnor och män lika. Jämställdhet är alltså ingen kvinnofråga, utan minst lika relevant för alla oavsett kön. 

Hela idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Detsamma gäller orienteringens historia. För att utveckla orientering med likvärdiga villkor i praktiken är det bra att ha det perspektivet i bakhuvudet och utmana det.  

Därför är det viktigt att fundera på vad vi gör av gammal vana och beslut som kanske inte alls främjar jämställdhet. Det behövs från planering, genomförande till utvärdering, både på central och lokal nivå.   

Steg för att göra orientering mer jämställd:

  • Det kanske känns självklart, men dam- och herrklasser i samma åldersklass bör få likvärdiga priser. 

  • Erbjud nattorientering för både dam- och herrklasser. Om nattorientering upplevs som otryggt – ta reda på vad som skapar otryggheten och förutsättningar för att det blir en trygg upplevelse.

  • Se till att speakern på tävling bevakar både dam- och herrklassen i samma åldersklass. 

  • Se till att damer och herrar får lika mycket mediebevakning och kommunikation i sociala medier.

  • Vid intervjuer - tänk på vilka frågor du ställer. För att undvika att vara diskriminerande vid intervjuer - ställ bara frågor som är relevanta för alla, oavsett kön.  

  • Erbjud toaletter med lås, handsprit och soppåse. Att kunna orientera vid mens ska vara en självklarhet. 

  • Ha mensskydd i klubbstugan.  

  • Fundera på om det går att erbjuda duschmöjligheter för icke-binära. Det kan handla om att sätta upp draperier i duschen eller erbjuda enskilda duschbås. 
Malin Widell

Programansvarig Mångfald och Inkludering

Malin Widell

0703821528