Umeå Orienteringsklubb får nya svenskar att känna sig hemma i skogen

Att komma till ett nytt land är omvälvande på många sätt. Tillsammans med sin partner Bostaden, det kommunala bostadsbolaget, anordnar Umeå Orienteringsklubb aktiviteter för elever på SFI (svenska för invandrare).

– Vi har jobbat med värdegrundsfrågor i klubben i många år; där är inkludering en viktig fråga. De vuxna är ofta föräldrar med barn som ska växa upp i det svenska samhället. Dessutom är den svenska naturen en fantastisk rekreationskälla som vi vill dela med oss av. Många som inte har vuxit upp i Sverige är rädda för naturen, berättar Tjelvar Otterbjörk, ordförande.  

Han tog kontakt med SFI första gången hösten 2018 och sedan våren 2019 har klubben tagit med SFI-elever ut i skogen. Vanligen blir det fyra klasser varje år med cirka 20 personer i varje klass. Det börjar med att lärarna visar kartor och berättar om orientering i klassrummet. Första orienteringstillfället sker i stadsmiljö och vid nästa träff åker de gemensamt ut i skogen i en hyrd buss.  

– Under ett par timmar pratar vi om allemansrätten, leker, fikar och orienterar. De flesta uppskattar verkligen att få komma ut i skogen och känna sig trygg där, men också att det blir en naturlig upplevelse med svenskar och det svenska språket. Något år lyckades vi pricka in Ramadan, men annars är fikastunderna en annan höjdpunkt, skrattar Tjelvar.