Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!
13.01.2023

Tävlandet i Västergötland 2022

Orientering
Fjolårets tävlingssiffror visar mestadels goda nivåer. Antalet anmälda på distriktets arrangemang nådde en normal nivå.
För att jämföra årets statistik med relevanta siffror nyttjas nedan ett jämförelsetal som utgör medelvärdet för 2015-2019, alltså åren före pandemin.

Medlemsantalet ökar
Enligt antalet registrerade löpare i Eventor har antalet medlemmar ökat med ca 8 % från tiden före pandemin. Detta samtidigt som registrerade medlemmar i Idrottonline minskat med 3%. Totalt sett är det en positiv trend.

Antalet anmälda till tävlingar
Det totala antalet anmälda till distriktets 55 tävlingar uppgick till 35045 st. Jämfört med referensvärdet 36106 st är det en minskning med 3%.

Det bör ändå klassas som en bra siffra och helt i paritet med nivån före pandemin.

Antalet aktiva löpare
Antalet individer som tävlar minst en tävling per år (registrerat i Eventor) har tydligt återhämtat sig under 2022 efter att ha varit lägre under pandemin. I jämförelse med referensvärdet är antalet aktiva endast 3% lägre än före pandemin. En något större skillnad kan skönjas hos ungdomar under 16 år där motsvarande skillnad är 3,7% ner.

Negativa siffror förvisso men ändå stabilare och bättre än vad förbundet befarat.

Antalet anmälda västgötar
Det är den här parametern som tydligt avviker från övrig statistik. Även om de västgötska orienterarna efter pandemin i princip är lika många så deltar de på tävling något mindre.

Det är alltså lite motsägelsefullt då medlemsantalet och tävlingsstatistiken visar goda siffror finns det ändå en ganska markant nedgång på antalet anmälningar per individ.

Antalet anmälningar av västgötalöpare till distriktets tävlingar 2022 uppgick till 12758 st, att jämföra med referensvärdet på 15867 st. Det motsvarar en nedgång på nästan 19,5%.

Det kan låta drastiskt men innebär i praktiken att varje enskild aktiv västgötalöpare har sprungit en tävling färre i år än före pandemin och sett ur det perspektivet blir det mer greppbart.

Att antalet tävlingsstarter i distriktet ändå håller nivån beror på att fler löpare från andra distrikt springer tävlingar i Västergötland.

Summerat
Överlag får 2022 klassas som ett steg framåt även om en del siffror är vikande. Under året lämnades pandemin och framöver finns riktigt goda förutsättningar för föreningar och orienteringssporten att återkomma till, och överträffa, siffrorna från före pandemin.

RELATERADE NYHETER

Ny Distriktsindelning
Förslag till ny distriktsindelning presenteras vid årsmötet
Kontroll På Fjäll
Annonsering pausas
Sara H 1
Träna sprint med landslaget i Huskvarna/Jönköping
Fler nyheter