Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Årsmöte


Kallelse årsmötet 2023

Västergötlands Orienteringsförbunds årsmöte kommer att äga rum på Vara Folkhögskola onsdagen den 8:e mars 2023.
Motioner skall vara VOF tillhanda senast 11 januari.

Årsmötesagendan är prel.
18.00 Kaffe och tilltugg serveras i anslutning till möteslokalen
18.30 Inledning med prisutdelningar och information av förbundet och dess verksamhet
19.15 Tid för information om särskilda punkter på mötesagendan
19.30 Årsmötesförhandlingar
Mötet beräknas avslutas senast kl 21.00.

Varje förening äger rätt att låta sig representeras av två ombud, av vilka ett har rösträtt.

Anmälan av ombud till årsmötet sker senast den 20 februari 2022. Anmälan görs på formulär här. Notera att ett ombud anmäls som "Ombud 1 - med rösträtt" (fullmakt) och det andra ombudet som "Ombud 2".

Årsmöteshandlingar, tillsammans med fullmakt som skall undertecknas av föreningens ordförande och sekreterare/kassör, tillsändes "Ombud 1" två veckor före årsmötet. Dokumenten tillgängliggörs på förbundets hemsida vid samma tidpunkt.

Motioner till årsmötet skall vara VOF:s kansli tillhanda senast den 11 januari 2023. Motionstidens utgång är satt med hänsyn till att styrelse och kommittéer skall ha möjlighet att behandla motionerna ordentligt.

Motionerna måste vara undertecknade av föreningens ordförande och sekreterare/kassör. För sent inkomna motioner behandlas ej av årsmötet 2023.

Väl mött! Styrelsen

Nedan finner ni dokumentationen inför årsmötet 2023.
Årsmötet planeras att hållas på Vara folkhögskola, onsdagen den 8 mars.

Årsmöteshandlingar 2023
- Årsmöteshandlingar 2023 (version för utskrift)
Innehåller styrelsens förslag till årsavgifter 2023.

Inkomna motioner

Tillhörande dokument
- Årsberättelse 2022 (version för utskrift)
Statistik som kompletterar årsberättelsen återfinns på statistikfliken för 2022

- Verksamhetsplan 2023 (version för utskrift)
- Verksamhetsbeskrivning 2023 (version för utskrift)
- Kommunikationstrategi 2023 (version för utskrift)

Övriga dokument
- Fullmakt – OBS! skall vara ifylld till årsmötet för att utöva rösträtt.

Varje förening äger rätt att låta sig representeras av två ombud, av vilka ett har rösträtt.