Värdegrund

Värdegrund handlar om gemensamma och överenskomna värderingar. Värderingar som ger sig uttryck i ditt sätt att vara och i det du gör. Du som ledare inom idrotten kan göra skillnad genom att göra värdegrunden till en del av ditt ledarskap. Det handlar om att se till att det du säger och gör går i linje med det värdegrunden står för.

Västergötlands OFs värdegrund består av ovanstående punkter.

- Glädje
- Öppenhet
- Delaktighet – demokrati, jämställdhet, ungdomsperspektiv
- Utmaning för alla
- Rent spel – tävlande på lika villkor
- Natur och miljö

Det är det här förbundet vill stå för och uppfattas som att stå för. Ta t ex punkten om delaktighet, demokrati, jämställdhet och ungdomspespektiv. Där har vi kommit ganska långt i och med vår välfungerande ungdomsverksamhet som leds av unga ledare och de senaste årens Ungoteketengagemang.

För förbundets ungdomsverksamhet innebär värdegrunden bl. a;
-att alla har rätt att få vara sig själva och respekteras för detta
-att alla ska behandlas lika
-att vi leker mycket
-att orienterande ungdomar på alla nivåer får plats i verksamheten och ges utmaningar på sin nivå
-att ledarna likväl som deltagare ges utrymme att själva bidra till innehållet i verksamheten
-att vi står upp för ärlighet och rent idrottande utan fusk
-att vi håller rent och snyggt efter oss, i alla lägen

...och det viktigaste av allt, för dig som ledare för verksamheten att känna till, är att du är bärare av värdegrunden. Förutsättningen för att alla som medverkar i förbundets verksamet ska trivas är att du som ledare lever och levererar andemeningen i förbundets värdegrund på bästa sätt.