Ledare Västgötatruppen

Västgötatruppen är... namnet på det som tidigare benämts USM-truppen, men som ledare sköter man även en del verksamhet för 13-14 åringar samt tävlingsresor såsom Götalandsmästerskap och Unionsmatch.

Ledarrollen innebär...
att du tillsammans med övriga ledare och stöd från kansliet planerar och genomför verksamheten.

Västgötatruppen skall...
stå för öppenhet och vara inbjudande för alla som gillar att orientera och vara "gul-svart" ihop med alla andra orienterande västgötaungdomar!

Organisation
Vanligtvis är det 2-3 ledare som har övergripande ansvar och ytterligare 6-8 ledare som ingår i ledargänget. Det är ockå bra om det finns utsett ledare med extra ansvar för den verksamhet som vänder sig till 13-14 åringar, respektive juniorer (GM).

Västgötatruppens aktiviteter
Det som fram till 2019 benämndes USM-truppen är från 2020 Västgöttruppen.
För 15-16 åringar som vill vara med i Västgötatruppen erbjuds ett aktivitetspaket som innefattar:
- Upptaktshelg (apr/maj)
- O-Ringenträff (jul)
- USM-läger (aug)
- GM-tävlingsresa (aug)
- USM-tävlingsresa (aug/sep)
- Avslutningshelg (nov)

Utöver aktiviteterna för Västgötatruppen finns ytterligare ett antal aktivieter som sköts av Västgötatruppens ledare. Dessa är:
- Unionsmatchen för 13-16 år (maj/jun)
- O-Ringenträff för 13-16 år (jul)
- Götalandsmästerskapen för 13-20 år (aug)