Kretstränare

Kretstränarrollen är ett lite annorlunda uppdrag men har verkligen ett konkret innehåll.

Kretstränarrollen innebär att du i samverkan med en eller flera kretsar skapar och/eller genomför teknikträningar ute bland distriktets klubbar.
Uppdraget kan skilja sig åt något mellan de olika kretsarna, då det är deras behov och önskan om stöd som skall tas tillvara på.

Kretstränaraktiviteter har flera syften. Dels skapa bra träningar för unga, men också bidra till stärkt gemenskap och fler möten mellan ungdomar från olika klubbar. Dessutom avlastas klubbtränarna en del.

Organisation
Västergötlands OFs förhoppning och ambition är att långsiktigt ha verksamma kretstränare i alla kretsar förutsatt att föreningarna i respektive krets önskar det.
Varje kretstränare utgör en väsentlig del i det nätverk som upprättas för respektive krets kring kretsträningar och kretstränarrollen, tillsammans med föreningsrepresentanter och VOF.
Kretstränarna utgör också sinsemellan ett nätverk för samordning av ev. kretsöverskridande aktiviteter, träningar och /eller läger/resor.

Kretstränarens roll
Nedan följer utgångspunkten för Kretstränaruppdraget. Detta kan emellertid skilja sig åt från krets till krets utifrån lokala önskningar och/eller behov.
- Planera och förbereda 6-10 st kretsträningar för orange nivå och uppåt. Samt planera och förbereda 1-2 st gemensamma träningsdagar för orange nivå och uppåt för hela eller delar av distriktet, tillsammans med övriga kretstränare.
- Hålla kontakt med klubbarna i kretsen, och framför allt med den klubb vars karta nyttjas vid respektive träningstillfälle.
- Se till att träningarna läggs upp i Eventor.
- Närvara vid så många av träningstillfällena som möjligt.

Ersättning
Som kretstränare erhåller man arvode per genomförd träning/aktivitet. För mer information om nivå kontakta kansliet.