Tävlingsöversikt

Nedan återfinns tävlingsöversikten för tävlingar i Västergötland. De presenteras säsongsvis, vår och höst.

2023


Tävlingsöversikt våren 2023

4-sidig folder för läsning på skärm
4-sidig folder för utskrift
Mittuppslaget för utskrift (lämpligen i A3)

Tävlingsöversikt hösten 2023
4-sidig folder för läsning på skärm
4-sidig folder för utskrift
Mittuppslaget för utskrift (lämpligen i A3)


2022
Tävlingsöversikt våren 2022

4-sidig folder för läsning på skärm
4-sidig folder för utskrift
Mittuppslaget för utskrift (lämpligen i A3)

Tävlingsöversikt hösten 2022
4-sidig folder för läsning på skärm
4-sidig folder för utskrift
Mittuppslaget för utskrift (lämpligen i A3)