Valberedning

Vid Västergötlands OFs årsmöte den 10 mars 2021 beslutades om en ny ordning för att säkerställa att det vid varje kommande årsmöte ska finnas en valbar valberedning som föreslås årsmötet.

Beslutet innebär:
Att distriktet, likt hur frågan hanteras nationellt gällande valberedningen för Svenska Orienteringsförbundet, upprättar ett rullande schema där ansvaret för att det finns ett valbart förslag till valberedning vid varje årsmöte vandrar mellan kretsarna i distriktet.

Marks Orienteringskrets  
Ansvarar för att komplett valberedning finns senast 2 mån efter årsmötet 2021                

Västra Skaraborgskretsen     
Ansvarar för att en komplett valberedning väljs på årsmötet 2022, alternativ finns på plats senast 2 mån efter årsmötet

Orientering Borås  
Ansvarar för att en komplett valberedning väljs på årsmötet 2023, alternativ finns på plats senast 2 mån efter årsmötet

Därefter följer på samma vis
2024 Östra Skaraborgskresten
2025 Götaälvdalskretsen       
2026 Södra Skaraborgskretsen
2027 Kindkretsen
2028 Norra Skaraborg
2029 Alingsåskretsen
2030 Marks Orienteringskrets… osv.

Som utgångspunkt åligger det föreningarnas ordförande i aktuell krets att samordna sig för att säkerställa att en valbar valberedning presenteras för årsmötet. Ordföranden i kretsens, till medlemsantal största förening, är sammankallande för denna samverkan.

Aktuell valberedning finns redogjord under förbundskontakter
förbundets stadgar framgår valberedningens uppdrag