Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Västgötamodellen

Dokumentet är upprättat för att underlätta arrangörsinsatsen för tävlingsarrangörer. Samtidigt är ambitionen att säkerställa nivå och kvalité på arrangemangen i distriktet.

Västgötamodellen är mycket av ett samlingsdokument och en stor del av kunskapsinhämtandet hänvisas till det material som Svenska Orienteringförbundet erbjuder. Således blir mycket av innehållet kortfattat och kompletterat med ”läs-mer” tips som ofta pekar på regler och anvisningar på orientering.se eller orientering.se/vastergotland.

Västgötamodellen  innehåller flertalet bilagor. I bilagorna ges utrymme till mer råd och anvisningar till arrangörer av västgötaarrangemang i den mån det föreligger särskilda anvisningar eller om tävlingskommittén i distriktet vill föremdla något speciellt tydligt. 

Dokumentet avser i första hand grenen orienteringslöpning, för övriga grenar hänvisas till grensidorna på orientering.se.

Arrangemangsavstämning

Särskilda anvisningar för VÄSTGÖTATOPPEN

Annat stöd
Glada och ledsna gubbar för inskolning: Svartvita eller med gul botten