Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Information

Förbundet har en dokumenterad Kommunikationsstrategi. I huvudsak gäller att all information om verksamheten ska finnas på hemsidan och delas därifrån. Undantaget är direkta inlägg i sociala medier under pågående verksamhet.

Förbundet använder Facebook, Instagram och Twitter. O-Camp har egen hemsida och blogg. Västgötatruppen och Konfan ligger under Aktivsidan på VOFs hemsida. Konfan har även en egen, mycket populär, blogg och flera konton/grupper/kanaler finns för olika delar på Facebook och Instagram.

Det är viktigt att varje del av ungdomsverksamheten har möjlighet att sprida information och kommunicera med deltagare, ledare och föräldrar. De ledare som ges inlogg/behörighet kan med fördel ta del av hela kommunikationsstrategin.

Det är viktigt att personer med uppdrag i förbundet är medventa om att postade inlägg med Västergötlands OF som avsändare uppfattas som officiell ståndpunkt och därför undanbedes personliga inlägg och personliga åsikter i officiella sammanhang. Om det, i undantagsfall, är nödgat ska detta framgå i inlägget "...enligt mig XX".

Hashtags
Västergötlands OF använder i huvudsak tre olika hashtags.
#voforientering,
#västgötaorientering
#merskärmtid

Inloggningsuppgifter
Hemsidan - De som ska ha be-hörighet erhåller det av kansliet och kan logga in med sitt vanliga IOL ID.
För sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram, tilldelas administratörsrättigheter av kansliet.