Kansli

Bohuslän-Dals orienteringsförbund har för närvarande inget kansli. Frågor hänvisas därför till styrelsen. Ekonomifrågor - Hans-Erik Ringström, hemsidefrågor - Annika Lännhult och övriga frågor Patrik Lilleeng. Se kontaktinfo under Styrelse & kommittéer.