Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Kansli

Bohuslän-Dals orienteringsförbund har för närvarande inget kansli. Frågor hänvisas därför till styrelsen. Ekonomifrågor - Hans-Erik Ringström, hemsidefrågor - Annika Lännhult och övriga frågor Patrik Lilleeng. Se kontaktinfo under Styrelse & kommittéer.