Ledarutveckling

2030 har vi ledare som är kompetenta, modiga och trygga i sina roller. 2030 har vi ett fullständigt och tillgängligt utbildnings- och kunskapsmaterial som är behovsanpassat till alla målgrupper.
Det ideella ledarskapet är grunden för svensk orienterings utveckling. I begreppet ledare inkluderas alla som gör en insats i förening, distrikt eller förbund såsom ledare, arrangör eller organisationsledare.

Ledaren spelar en avgörande roll för hur väl en förening lyckas i sitt utvecklingsarbete. Orienteringsföreningarnas förmåga att utveckla och förnya sin verksamhet och erbjuda roliga och utvecklande aktiviteter som bidrar till välmående är i sin tur avgörande för att orienteringsidrotten är attraktiv, inkluderande och lockar människor till att orientera. Engagerade och kunniga ledare som arbetar utifrån idrottens värdegrund är nyckeln till framgång.

Svenska Orienteringsförbundets uppgift är att på olika sätt stimulera, engagera och utbilda ledare som tillsammans bidrar till orienteringens utveckling såväl lokalt och regionalt som i hela landet.

[Tillbaka till Strategisidan]

Individ- och ledarutveckling 2024-2026
Vi ska bygga en hållbar organisation som genererar bästa möjliga förutsättningar för alla våra landslag på kort och lång sikt, bedriva ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete, arbeta tillsammans med och utveckla våra elitutvecklingsmiljöer och stärka förutsättningar för elitsatsning. Detta finns beskrivet i vår Utvecklingsplan mot medaljer och världstoppen.

Vi ser att utbildning är en viktig möjliggörare för att kunna nå våra mål. Därför ska vi ta fram och förankra en långsiktig och hållbar utbildningsstrategi för Svensk Orientering, i strategin ingår att vi ska kunna erbjuda utbildningar för samtliga målgrupper

För att vi ska kunna ge föreningar och distrikt det stöd och de verktyg som det finns behov av ska vi göra en analys av behovet för att därefter kunna förtydliga och underlätta processen att starta förening, locka medlemmar och starta en inkluderande verksamhet för barn, unga, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.