Ledarutveckling

2030 har vi ledare som är kompetenta, modiga och trygga i sina roller. 2030 har vi ett fullständigt och tillgängligt utbildnings- och kunskapsmaterial som är behovsanpassat till alla målgrupper.
Det ideella ledarskapet är grunden för svensk orienterings utveckling. I begreppet ledare inkluderas alla som gör en insats i förening, distrikt eller förbund såsom ledare, arrangör eller organisationsledare.

Ledaren spelar en avgörande roll för hur väl en förening lyckas i sitt utvecklingsarbete. Orienteringsföreningarnas förmåga att utveckla och förnya sin verksamhet och erbjuda roliga och utvecklande aktiviteter som bidrar till välmående är i sin tur avgörande för att orienteringsidrotten är attraktiv, inkluderande och lockar människor till att orientera. Engagerade och kunniga ledare som arbetar utifrån idrottens värdegrund är nyckeln till framgång.

Svenska Orienteringsförbundets uppgift är att på olika sätt stimulera, engagera och utbilda ledare som tillsammans bidrar till orienteringens utveckling såväl lokalt och regionalt som i hela landet.

[Tillbaka till Strategisidan]
PRIORITERADE MÅL 2023-2024
Att på ett attraktivt sätt samla, synliggöra och marknadsföra de utbildningar som finns, såväl i SOFT:s, OF:s, föreningars och i externa arrangörers regi.
- Utbildningstimmar ökat med 10 % från 2022 till 2024.
- Etablerat en attraktiv digital utbildningsplattform - Orienteringens utbildningsportal (IUP) – där det finns utbildningar för samtliga målgrupper (ledare, arrangörer, organisationsledare).
- Fullständigt utbildningspaket inom arrangemang är etablerat.