Styrelseprotokoll

Förbundsstyrelsen sammanträder sex till tolv gånger per år. Mötesprotokoll från förbundsstyrelsens möten publiceras när de är justerade.
Kommande styrelsemöten 2023:
12 september
16 oktober
4 december

Mötesprotokoll