Styrelseprotokoll

Förbundsstyrelsen sammanträder sex till tolv gånger per år. Protokoll från förbundsstyrelsens möten publiceras i SOFT:s filarea när de är justerade. Filarean nås via länken nedan.

Gå direkt till

Styrelsemöten 20248 januari
27 februari
22 mars
24 mars
8 april
19 juni
16 september
14 oktober 
12 december