Förbundsmöte

Ordinarie förbundsmöte hålls vartannat år under tidsperioden 15 mars-15 april på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Förbundsmötet 2024 hölls på Bosön den 23-24 mars.

Bland annat valdes fyra nya ledamöter in i Svenska Orienteringsförbundets styrelse:

Patrik Lilleeng, Erik Blomgren, Martina Sundberg och Lars Gerhardsson.

Förbundsmötet valde också in en ny styrelseordförande i Anders Sahlén, 53 år, från Enköping men som idag bor i Västerås och är även ordförande i Västmanlands Orienteringsförbund.

– Orientering har betytt väldigt mycket för mig, så jag vill tacka för förtroendet. Jag är väldigt glad, tacksam och stolt över att ha fått den här rollen, säger Anders Sahlén.

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?

– Min övertygelse är att en sund och stark kultur är nyckeln till hållbar framgång i en organisation, vilket präglar mitt synsätt. Det anser jag att man får igenom lyssnande och tydliga spelregler. Mitt stora bidrag i ett styrelsearbete är oftast inte att arbeta med frågor, utan att arbeta med processer och strukturkapital. Jag tycker om när sagt blir gjort.

Anna Ljungqvist, Mats Rosander, Linda Take och Ulrika Granfors valdes om på nytt som ledamöter.


Här kan du se presentationerna av alla nya ledamöter i styrelsen.

Under lördagskvällen delades även två förtjänstmedaljer i silver ut till Christina Söderblom, Halland, för mångårigt OF-arbete och Christer Grunder, Stockholm, för mångårigt SOFT-arbete. 

Under lördagens möte beslutades att förbundsstyrelsen och förbundschef får ansvarsfrihet för de två senaste åren. Dessutom fastställdes verksamhetsplan för de nästkommande två åren samt hur de ska finansieras.Totalt avhandlades 24 motioner under förbundsmötets två dagar. 

Förbundsmötet spelades in och här nedan kan du se sändningen i efterhand.

Maria Krafft Helgesson lämnar symboliskt över ordförandeklubban till Anders Sahlén.

Play icon

Nedan finns information som presenterades inför förbundsmötet:Röstlängd till Förbundsmötet 2024

Länk till anmälan till förbundsmötet
Anmälan är stängd, kontakta marita.axelsson@orientering.se eller susanne.maarup@orientering.se

Fullmakt
För de personer som (vid återbud från anmälda ombud) avser att representera två röster ska en fullmakt tas med och visas upp vid registrering vid ankomst. Blankett för fullmakt finns att ladda ner här.

Deltagare förbundsmötet 2024
Deltagarförteckning

Orienteringsförbundets avgående ordförande Maria Krafft Helgesson. Sedan följer ett par presentationer (se schema nedan) innan det formella förbundsmötet startar 15.30.

Mötet spänner över två dagar och avslutas kl 14 på söndag.

Vill du följa mötet så har du möjlighet att göra det via en enkel tv-produktion som publiceras på orientering.se. Vi kommer publicera filmat sammandrag direkt efter mötet. Möteshandlingar

Program 

Arbetsordning

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2023

Fakta och Statistik 2022

Fakta och Statistik 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2023

Styrelsens förslag
Styrelsens förslag om nya anmälningsavgifter

Uppdaterade Stadgar i sin helhet  
     - Styrelsens förslag till uppdaterade stadgarna

Inkomna motioner  Motion 1: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
1. Stärk ungas möjlighet att vara med och påverka genom förändring i stadgar och införande av ungdomsråd, OK Ravinen (Stockholms OF) 

Motion 2: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
2. Utveckla förutsättningarna för icke bilburna att kunna delta på tävlingar, träning och andra orienteringsarrangemang behöver utvecklas (Rev. B), Stockholms OF

Motion 3: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
3. Gör delar av Hittaut till premiummedlemskap med en kostnad, Snättringe SK (Stockholms OF)

Motion 4: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
4. Avskaffa rankingansvariga i distrikten och ersätt med en av SOFT utsedd rankingansvarig, (Smålands OF)
Motion 5: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
5. Utveckla SOFT:s förmåga inom mark- och anläggningsområdet, Stockholms OF

Motion 6: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
6. Se över principer kring arrangemangsavgifter, Gotlands OF

Motion 7: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
7. Ändra så att SOFT är med och fastställer anmälningsavgifter och arrangemangsavgift för 25mannastafetten, Stockholms OF

Motion 8, 9 och 10: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
8. Byte av benämningar på öppna klasser, Ångermanlands OF
9. Färger som namn på öppna klasser, OK Orion (Blekinge OF)
10. Ändring av nivåskala för orienteringsbanor, Jämtland-Härjedalens OF

Motion 11: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
 11. Lättare tävlingsklasser för vuxna, OK Orion (Blekinge OF)

Motion 12: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
12. Möjlighet till reducerat klassutbud på nationella tävlingar, OK Orion (Blekinge OF)

Motion 13: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
13. Ökat startdjup i D/H80+ , IK Uven (Göteborgs OF)

Motion 14: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
14. Regeländring för beräkning av banlängd för sprintorientering, Tolereds AIK, IFK Göteborg Orientering, Sävedalens AIK Orientering, Frölunda OL, Göteborg-Majorna OK (Göteborgs OF)

Motion 15, 16 och 17: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
15. Bättre system för att bestämma banlängder, OK Orion (Blekinge OF)
16. Återinför banlängdsriktlinje istället för segrartid, Östergötlands OF
17. Återgå till något kortare banlängder på långdistans för D/H35+, Östergötlands OF

Motion 18: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
18. Förkortade banlängder/löptider på stafett-SM i orientering, Umeå OK (Västerbottens OF)

Motion 19: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
19. Tillåt kombinationslag vid SM, DM och regionsmästerskap i stafett, Haninge SOK (Stockholms OF)

Motion 20: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
20. Tillåt kombinationslag för juniorer på SM-stafetten, Domnarvets GoIF (Dalarnas OF)

Motion 21: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
21. Förenkla reglerna kring USM:s distriktsstafett, Gästriklands OF

Motion 22: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
22. Slopa kravet på 1:15 000 på långdistans, OK Orion (Blekinge OF)

Motion 23: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
23. Ta bort obligatoriet med att barnpassning ska erbjudas på tävlingar i nivå 1 och 2, Gotlands OF

Motion 24: FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
24. Kartan i startögonblicket D/H16, Västerås SOK (Västmanlands OF)


Verksamhetsplan för 2024-2026

Föreningarnas årsavgifter för 2025-2026

Inkomst- och utgiftsstat för 2025-2026

Valberedningens förslag
Om förbundsmötet & mer information Förbundsmötet består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive OF, utsedda av OF-möte eller av OF:s styrelse i de fall OF-mötet uppdragit till styrelsen att utse ombud. Då ombud utses bör jämställdhet mellan könen och variation i ålder eftersträvas.

Kallelse till ordinarie förbundsmöte utfärdas av förbundsstyrelsen senast tre månader före mötet, dels genom brev eller e-post till OF.

Information om förbundsmöten före 2010Söker du information från något tidigare förbundsmöte än 2010, skicka då ett mail till info@orientering.se
Mer information i stadgarnaMer information om förbundsmötet med föredragningslista, ombud, rösträtt, valbarhet, beslut och valberedningen finns i gällande stadgar
Frågor & kontaktFör frågor ta kontakt med Susanne Maarup, susanne.maarup@orientering.se.