Remisser

Här samlar vi de remisser som är under utvärdering.

Nya rekommenderade banlängder

I samband med förbundsmötet 2024 diskuterades tre motioner som alla på olika sätt föreslog en förändring kring hur banlängder för lång- och medeldistans bestäms (grenen OL). Förbundsmötet beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till nya rekommenderade banlängder och att förslaget skickas på remiss till distrikten.

Nu finns ett förslag till hur banlängder för distanserna lång- och medeldistans ska bestämmas samt en rekommenderad banlängd för respektive åldersklass. Från distrikten vill vi ha svar och synpunkter på följande:

 • De föreslagna banlängderna för respektive åldersklass och distans, lång och medel
 • Förslaget att behålla nuvarande beräknade segrartider för SM och Swedish League
 • Förslaget att slå ihop klasserna D/H35 och D/H40 till D/H35
 • De föreslagna riktlinjerna för att vid behov öka alternativt minska banlängden bland annat med hänsyn till förhållanden i terrängen

Remisstiden pågår till den 25 september 2024.

Ett webbinarium med information om förslaget till nya banlängder kommer att genomföras den 26 augusti 2024.

Anmälan till webbinariet görs via Svenska Orienteringsförbundets utbildningsportal.

Svar på remissen skickas till lars.greilert@orientering.se senast den 25 september 2024.

Förbundsstyrelsen fattar beslut om stöddokumentet Klasser, svårighetsnivåer, segrartider, och banlängder i OL under oktober månad och att beslutet gäller från och med 1 januari 2025.

Uppdaterad process för kartkontroll

Svensk Orienterings policy för kartkontroll av Nivå1-kartor anger hur processen för kartkontroll av kartor inom Nivå 1 ska gå till, vad respektive parts uppgifter är och hur parterna ska samverka samt ett par andra förutsättningar. 

Nu finns det ett förslag till hur en uppdaterad policy för kartkontroll ska se ut.

Policyn föreslås omfatta kontroll av kartor till följande tävlingar inom Nivå 1:

 • Svenska mästerskap för juniorer och seniorer (SM)
 • Ungdoms-SM (USM)
 • Swedish League (SL)
 • Stafettligan (STL)
 • Tiomila
 • 25-manna
 • O-Ringen

Förslaget är framtaget med stöd av arbetsgruppen Kartgruppen, samt genom diskussion på Kartkonventet 2022 och med stöd av tidigare insamlat material i ämnet.

Vi vill ha svar och synpunkter på innehållet från OF.

Remisstiden pågår till den 25 september 2024.

Ett webbinarium med information om förslaget till ny policy för kartkontroll kommer att genomföras den 27 augusti 2024.

Anmälan till webbinariet görs vis Svenska Orienteringsförbundets utbildningsportal.

Svar på remissen skickas till fredrik.ahnlen@orientering.se senast den 25 september 2024.

Förbundsstyrelsen fattar beslut om policyn under oktober månad och att beslutet gäller från och med 1 januari 2025.