Individutveckling

2030 finns det förutsättningar för att alla, oavsett målgrupp, nivå och ambition, ska kunna utvecklas inom orientering. 2030 har svensk orientering världens bästa landslag i alla fyra grenar.
Individen är medlemmen eller den blivande medlemmen i en orienteringsförening.
Ambitionsnivån hos individen varierar stort från motionären till den blivande VM-medaljören. I individutveckling ingår att ge alla oavsett förutsättningar och ambition möjlighet att utvecklas inom orientering.

I individutveckling ingår också miljöerna runt individen. Orienteringsföreningen utgör en viktig utvecklingsmiljö oavsett individens ambitionsnivå. Arbetet med individutveckling utförs även på regions- och distriktsnivå, i förbund och i våra elitmiljöer där alla aktivt jobbar för att skapa en trygg och utvecklande miljö.

[Tillbaka till Strategisidan]

Individ- och ledarutveckling 2024-2026
Vi ska bygga en hållbar organisation som genererar bästa möjliga förutsättningar för alla våra landslag på kort och lång sikt, bedriva ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete, arbeta tillsammans med och utveckla våra elitutvecklingsmiljöer och stärka förutsättningar för elitsatsning. Detta finns beskrivet i vår Utvecklingsplan mot medaljer och världstoppen.

Vi ser att utbildning är en viktig möjliggörare för att kunna nå våra mål. Därför ska vi ta fram och förankra en långsiktig och hållbar utbildningsstrategi för Svensk Orientering, i strategin ingår att vi ska kunna erbjuda utbildningar för samtliga målgrupper

För att vi ska kunna ge föreningar och distrikt det stöd och de verktyg som det finns behov av ska vi göra en analys av behovet för att därefter kunna förtydliga och underlätta processen att starta förening, locka medlemmar och starta en inkluderande verksamhet för barn, unga, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.