Individutveckling

2030 finns det förutsättningar för att alla, oavsett målgrupp, nivå och ambition, ska kunna utvecklas inom orientering. 2030 har svensk orientering världens bästa landslag i alla fyra grenar.
Individen är medlemmen eller den blivande medlemmen i en orienteringsförening.
Ambitionsnivån hos individen varierar stort från motionären till den blivande VM-medaljören. I individutveckling ingår att ge alla oavsett förutsättningar och ambition möjlighet att utvecklas inom orientering.

I individutveckling ingår också miljöerna runt individen. Orienteringsföreningen utgör en viktig utvecklingsmiljö oavsett individens ambitionsnivå. Arbetet med individutveckling utförs även på regions- och distriktsnivå, i förbund och i våra elitmiljöer där alla aktivt jobbar för att skapa en trygg och utvecklande miljö.

[Tillbaka till Strategisidan]

PRIORITERADE MÅL 2023-2024
Att aktivt arbeta för att få fler och bättre utvecklande miljöer för alla på förenings-, distrikts- och nationell nivå.
- Utvecklat hållbar verksamhet på föreningsnivå för att nå parautövare och nya svenskar så att vi 2024 har minst 40 föreningar som har verksamhet som når parautövare respektive nya svenskar.
- Ökat våra medlemmar i åldern 17-25 år med 10 % från 2022 till 2024.
- LOK-stöd ökat med 10 procent från 2022 till 2024.

Att den digitala individutvecklingsplanen når ut och används av svensk orientering. Att den bygger på den senaste forskningen och är navet i individutveckling för alla våra grenar och på individ-, förenings-, distrikts- och nationell nivå.
- Utvecklat digital individutvecklingsplan för SkidO, MTBO och PreO.
- Samtliga utbildningar inom ledarutveckling och individutveckling utgår från individutvecklingsplanen.