Medlemsutveckling

Medlemsutvecklingen följs upp regelbundet sen 2019 för att kunna jämföra utvecklingen över tid.