Barn- och ungdomskommitten

Barn- och ungdomskommittén består av sammankallande från GOF:s styrelse samt 1 representant från respektive förening av de tre större föreningarna. GOF:s Barn- och ungdomskommitté organiserar gemensamma läger och tävlingsresor varje år. Se mer under fliken Utvecklingsmiljöer - Barn och ungdom
GOF:s Barn- och ungdomskommitté
Sammankallande: Lina Allmungs
Gotlands Bro OK: Göran Gustafsson
Svaide Roma SOK: Viktoria Olsson
Visborgs OK: Lotta Dahl