Valberedning

Valberedningen till MOF består av tre personer/föreningar.
Den person/förening som väljs in medverkar i tre år. År 1 och 2 är man ledamot och år 3 har man rollen som sammankallande (se tabellen nedan).
Nedan visas de som medverkat i valberedningen sedan 2008. Angivet årtal avser året för årsmötet när valberedningen valdes.

År

År 3 - Sammankallande
Förening / Person

År 2 - Ledamot
Förening / Person

År 1 - Nyval
Förening / Person

2024

KIF / Jonas K

NOK / Johnny B

SOK / ?

2023

VKU / Stefan G

KIF / Jonas K

NOK / Johnny B

2022

TSOK / Helene C

VKU / Stefan G

 KIF / Jonas K

2021

SSOK / Peter E

TSOK / Helene C

VKU / Stefan G

2020

SOK / Magnus J

SSOK / Peter E

TSOK / Helene C

2019

NOK / Niklas M

SOK / Magnus J

SSOK / Peter E

2018

KIF / Göran T

NOK / Vakant

SOK / Magnus J

2017

IFS / Stefan G

KIF / Göran T

NOK / Marie A

2016

VKU

IFS

KIF / Göran T

2015

TSOK

VKU

IFS / Stefan G

2014

SSOK

TSOK / Uno W

VKU / Kjell E

2013

SOK / Björn A

SSOK

TSOK / Helene C

2012

NOK

SOK

SSOK / Thomas S

2011

KIF

NOK (? Jacobsson)

SOK / Göran B

2010

IFS

KIF

NOK / Lars W

2009

MOK/VKU

IFS

KIF / Karin T

2008

SSOK

TSOK

VKU / Kjell E