Bilda förening

En ideell förening, som består av enbart fysiska personer, kan ansöka om medlemskap i Svenska Orienteringsförbundet. Medlemskap innebär också att föreningen ansluts till Riksidrottsförbundet och till det specialdistriktsförbund där föreningen har sitt säte.

Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap görs enligt anvisningar som finns på Riksidrottsförbundets hemsida. Här finns information och att bilda förening.

Ansökan ska bland annat åtföljas av föreningens stadgar, vilka ska vara upprättade i överensstämmelse med RF:s normalstadgar. Här finns RF: normalstadgar.

Årsavgift till Svenska Orienteringsförbundet

Ansökan ska åtföljas av gällande årsavgift, vilken fastställdes på förbundsmötet 2018 och baseras på antal medlemmar vid årets ingång, avgifterna gäller från och med 2019:

Antal medlemmar:

Upp till 50

51 – 125

126 - 200

201 -

Avgift:

750 kr

1 250 kr

2 000 kr

3 000 kr

Som medlem räknas alla föreningens betalande medlemmar, även så kallade stödmedlemmar.

Kontakt

Har du frågor angående bildande av förening, kontakta Marita Axelsson, SOFT.