Kartor

Här finns bl.a. policy för nyttjande av kartor och kartansvariga i föreningarna.
Policy om nyttjande av kartor
Person, företag eller förening som vill nyttja annan förenings orienteringskarta till någon
form av arrangemang, träning eller tävling, ska begära lov från kartans ägare/ansvarig.
Efter genomfört arrangemang ska nyttjande person, företag eller förening ersätta kartans
ägare för nyttjanderätten. Mellan föreningar ska ersättning utgå med minst 6 SEK per
nyttjad karta (deltagare) vid arrangemanget. Arrangör av Arbetsplatsorientering ska ersätta
kartans ägare med 10 SEK per nyttjad karta (deltagare). Om behov finns för regelbundet
nyttjande av annan förenings karta kan ett kartavtal tecknas med den ägande föreningen.
Ovanstående policy är överenskommen mellan föreningarna inom Medelpads
Orienteringsförbund och är fastslagen av styrelsen 2015-01-26. Uppdatering av policy
gjordes 2016 och gäller from november 2016 och tills vidare.

Skribent/senast uppdaterad: Magnus Engberg, 2016-11-01
Omaps - Kartor i Medelpad
Via denna länk visas de kartor i Medelpad som lagts in i Omaps: Omaps/Medelpad
Kartansvariga i föreningarna

Kovlands IF

Jonas Karlsson

Njurunda OK

Jörgen Blästa

Selånger SOK

Mats Nissilä

Sundsvalls OK

Johan Agås

Timrå SOK

Bo Östberg

VK Uvarna

Marcus Eriksson

Ånge OK

Tommy Oscarsson