Administration

UtläggBlankett för redovisning av utlägg som ska ersättas av MOF finns här
  • Fyll i och skriv under blanketten
  • Bifoga eventuella kvitton i original
  • Skicka till MOF per post (adress finns under Förbundet/Kontakt) alt på annat sätt efter överenskommelse med MOFs kassör (se Förbundet/Styrelsen)
  • Om originalkvitton är digitala så kan dessa tillsammans med underskriven blankett som skannats skickas via e-post till MOFs kassör (se Förbundet/Styrelsen)