För skribenter

Behörigheter
SOFT är inte klar med processen för att administration av behörigheter. Så snart den är på plats kommer vi att tilldela er som brukar skriva på hemsidan s.k. skribentbehörighet. Önskemål om nyhetsinlägg och uppdateringar skickas tills vidare till någon av undertecknade.

Lars Palin & Johan Agås
Lathund
Lathund för skribenter (från SOFT)
Bilder och dokument
Bilder och dokument som ska användas namnsätts enligt nedan och laddas upp i mediabiblioteket som en förberedelse. Bilder och dokument som är överförda från gamla hemsidan har behållit sina namn med enstaka undantag.

Mediabiblioteket
Strukturen för mediabiblioteket är densamma som för hemsidan.
Exempel:
  • En bild som ska användas i en nyhet läggs i mappen Nyheter/Bilder 
  • Ett dokument ska användas för MOFs Nattcup-tävling läggs i Träna_o_Tävla/Tävla/MOFs Nattcup/Dokument 
Namnsättning - Bilder
En bild döps enligt följande namnstandard innan den laddas upp till mediabiblioteket:

Fotodatum Kontext (fotograf) där kontext är t.ex. evenemang + objekt

Ex: 2023-01-15 MOFs Nattcup Nisse Persson (Anna Nilsson)

Namnsättning - Dokument
Ett dokument döps enligt följande namnstandard innan det laddas upp till mediabiblioteket:

Dokumenttyp Kontext ("v" + versionsdatum)
             versionsdatum när det är relevant  

Ex:
Resultat MOF Nattcup 2022-2023 tom #3
Protokoll SkidO-möte 2022-11-29 (v2022-12-03)
Mötesanteckningar SkidO-möte 2022-11-29 (v2022-12-03)
Inbjudan Föreningsledarträff 2023-01-29 (v2022-12-20)
MOF Verksamhetsberättelse 2022 (v2023-02-01)
             "MOF" inleder namnet för dokument som används externt
Aktivitetskalendern på första sidan
Här presenteras (endast) distriktets aktiviteter från Eventors tävlingskalender.
Ännu inget beslut hos SOFT om hur andra aktiviteter än tävlingar ska kunna visas i förstasidan kalender. Enda alternativet just nu är att lägga in aktiviteten i Eventors tävlingskalender men SOFT vill att det endast ska läggas in tävlingar där.