Tävlingsanvisningar och långtidsplaner

Tävlingsanvisningar och långtidsplaner för Örebro Läns OF Anvisningar för distriktets tävlingsarrangörer kompletterar SOFT:s anvisningar med lokala tillägg eller specifikationer. Ett exempel på tillägg är att vi skall lägga till vakanser i ungdomsklasser (DH10-DH16).