Hjärtstartare

Hjärtstartare på våra veterantävlingar

Efter årets sista veterantävling hade vi en genomgång av det gångna året och hur vi ska ha det under det kommande. Alla deltagarna var överens om att vi ska ha en hjärtstartare närvarande vid våra veterantävlingar i framtiden. Detta ska vara obligatoriskt.

Det är den arrangerande klubben som ansvarar för att detta uppfylls.

Det bästa är väl om det finns en startare hos klubben eller att de kan få låna en av någon annan på orten som kan användas.

Om detta inte finns så har ÖLOF köpt in en för ett par år sedan som är till för utlåning. Denna är stationerad i Almbys klubbstuga, Ljungstugan. Yvonne Carlsson har tagit på sig att hålla koll på den och är angelägen om att hela tiden veta var den finns, så att den inte helt plötsligt ”försvinner” och ingen vet var den är.

Du bokar hjärtstartaren hos Yvonne Carlsson via telefon eller SMS 072 – 566 14 20 eller e-brev yvonne-carlsson@telia.com.

Du kontaktar Maria Kylborn, som jobbar i Ljungstugan och bor alldeles i närheten, och gör upp om hämtning och återlämning. Maria är angelägen om att bli kontaktad i god tid före hämtning och återlämning. Helst en vecka innan vore bra. Maria har mobilnummer 073 – 055 41 34. Efter tävlingen lämnas startaren tillbaka till Ljungstugan och du meddelar Yvonne att ni har lämnat tillbaka den.

Detta bör inte vara någon svårighet för klubbarna i och i närheten av Örebro. För klubbarna i utkanten av vårt distrikt blir det däremot lite knepigt. Långt att hämta och lämna tillbaka. Ett sätt är väl att kontakta någon veteran som har anmält sig till tävlingen via Eventor och som bor i Örebro och be denne att ta med sig startaren och lämna tillbaka den efteråt. Det behöver ju inte vara någon från Almby utan det kan vara en anmäld från vilken klubb som helst.

Det bästa är ju att någon som tänker åka och springa tävlingen själv talar om för arrangören att man kan ta med sig startaren.

Jag hoppas innerligt att alla veteraner är villiga att hjälpa till så att vi alltid har en hjärtstartare på plats.