Skid-O och MTB-O kommittén

Margareta Pepa (sammankallande) Torbjörn Jansson Per-Ola Thuresson Tomas Jansson