Information om veterantävlingarna 2024

Regler för veterantouren 2024 I samband med sista tävlingen i årets veterantour pratade vi om vad som ska/bör gälla för 2024. Här en liten sammanställning av vad som berördes och beslutades.

Allmänt: Att vi skall fortsätta med veterantouren diskuterades aldrig. Det var en självklarhet. Likaså att vi ska ha 4 banor som tidigare med längd, och svårighetsgrad som vi hittills har haft. Tävlingsdag torsdagar utom de veckor där torsdagen är en helgdag (skärtorsdag, Kristi himmelsfärd och nationaldagen). Då kör vi på tisdagen i dessa veckor. Helt OK alltså. Inget att ändra på. 

Banorna: Det har inte gnällts särskilt mycket på banläggningen detta år vilket tyder på att banläggarna gör ett bra jobb. Det är bara att fortsätta så blir upplevelserna för 2024 till nöje för veteranerna. 

Startintervallet: Detta kom upp till diskussion. Alla arrangörer har hittills angivit starttiden till 09:30 – 11:00. De flesta deltagarna kommer tidigt till start. Efter 10:15 börjar det sina med löpare och efter 10:30 kommer det praktiskt taget ingen.

Beslöts att starttiden 09:30 – 10:30 skall vara obligatorisk. Det är sedan givetvis upp till varje arrangör att förlänga starttiden efter behag. Om någon skulle komma några minuter efter 10:30 så ska man väl vara generös och låta personen starta. Att stenhårt hålla på den obligatoriska starttimmen tror jag inte gynnar någon. Det kan nog väcka lite irritation. Förhoppningsvis blir det kanske så att de som brukar komma sent ser till att man kommer tidigare. 

Dusch och fika: Det har kommit in förslag på att vi ska ta bort dusch och fika. Det är tydligen jobbigt att hålla med det. När tävlingen inte går i närheten av tillgång till dusch och fika utan man måste åka några kilometer från tävlingsområdet för att duscha. Då är det många som struntar i detta och åker hem och duschar hemma. Vi beslöt att dusch/fika är önskvärt men inte obligatorisk.

Det betyder att varje arrangör bestämmer själv om de vill ha det eller inte. Det är alltså helt OK att inte ha dusch/fika och det behöver inte vara någon speciell anledning att inte ha det. Viktigt att upplysa i inbjudan vad som gäller.

Avgifter: Beslöts att startavgiften skall vara oförändrad dvs. 40:- . Om fika ingår i tävlingen så är avgiften för det 40:-. För att underlätta för arrangören så tag med egen kopp/mugg/kåsa. 

Plastfickor: Vi har nu och även tidigare pratat om att spara in på plastmaterial  o likn. Om varje löpare har en egen plastficka liggande i sin ryggsäck så behöver inte arrangören hålla med en massa plastfickor utan sparar material och arbete. Det ska stå i inbjudan om plastficka inte tillhandahålls. 

Lösa definitioner? Lösa definitioner är något som arrangören brukar tillhandahålla. Det är ju en del jobb med detta. Det ska kopieras och skäras mm.   

Här kan arrangören göra ett dokument med kontrollbeskrivningarna och lägga ut det i Eventor. Där kan de som vill ha en lös definition själv skriva ut den. Det sparar en massa papper och arbete. Det ska stå i inbjudan vad som gäller.

Inbjudan blir viktigare och viktigare när vi inför nya och omarbetar tävlingarna. Var noga med att informera om vad som gäller i alla situationer.