Föreningsledarkonferensen 2016

Inbjudan och material från föreningsledarkonferensen i Ånnaboda den 26 november 2016.

Inbjudan
Inledning och huvudpresentation
Presentation, tävling, karta & mark
Presentation kartkommittén

Filmen "HÖJDPUNKTER2016"


Minnesanteckningar, ordförandegruppen
Minnesanteckningar, ungdomskommittén (ej inskickad)