Föreningsledarkonferensen 2015

Inbjudan och material från föreningsledarkonferensen i Ånnaboda den 21 november 2015.
Inbjudan
Inledning och huvudpresentation
Presentation, tävling, karta & mark
Presentation kartkommittén
Presentation SM 2017 Orientering
 
Minnesanteckningar, ordförandegruppen
Minnesanteckningar, ungdomskommittén
Minnesanteckningar, mark-karta-tävling
 
(ytterligare presentationer kommer att läggas till när dessa skickas till oss)