Föreningsledarkonferensen 2019

Inbjudan och material från föreningsledarkonferensen i Ånnaboda den 30 november 2019.

Inbjudan
Huvudpresentation Föreningsledarkonferens
Presentation Elit
Presentation Ungdom
 
SOFT Arrangemangsavgift och Öppna klasser
SOFT Ny klassindelning
 

Här finns presentationerna från konferensen att hämta och även underlagen från SOFT om arrangemangsavgifter och ny klassindelning.