09.05.2023

ÖLOF rekommenderar förhöjd grundavgift från 1 juli

Orientering
På Svenska Orienteringsförbundets styrelsemöte 28 mars godkändes en allmän dispens för att tillåta höjda grundavgifter vid anmälan. Det påverkar samtliga tävlingsnivåer, från och med 1 juli.
ÖLOF:s styrelse rekommenderar distriktets föreningar (OL, MTB-O) att från och med 2023-07-01 ta betalt enligt SOFT:s nya förslag på grundavgifter https://www.orientering.se/forening/foreningsnytt/mojlighet-till-hojda-grundavgifter-vid-anmalan-fran-1-juli/. Förslaget för SKID-O är ännu ej klart. SOFT skriver:

Vad innebär det?
Beslutet om en allmän dispens innebär att arrangörer från och med 1 juli har rätt att ta ut nya grundavgifter enligt det underlag som anges relaterat till styrelsens beslut, se länk nedan, vilket motsvarar en höjning av grundavgiften med cirka 20 procent. I vissa fall har ungdomsklasser inte omfattats av höjningen.

Beslutet gäller tills vidare, med åtminstone ny omröstning på nästa förbundsmöte 2024. Beslutet ändras vid nytt beslut av antingen förbundsstyrelsen eller förbundsmötet.

Arrangörer som inte vill höja under denna period kan fortsätta använda de befintliga grundavgifterna.

Beslutet omfattar höjning för OL, MTBO och PreO. För SkidO tas ämnet upp på nästa styrelsemöte. 

En höjning av grundavgiften påverkar även de avgifter som är definierade som en procentuell andel av grundavgiften, nämligen efteranmälningsavgifter och tilläggsavgifter.

Läs mer:
Läs mer i SOFT:s styrelseprotokoll och underlag för beslut

RELATERADE NYHETER

P1750721
Intresseanmälan USM 2024
Kartanalys
Fyrklövrar 2024
Läger 2023
ÖLOF-Läger 25-26 maj 2024
Fler nyheter